Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Kotvrdovice, okres Blansko

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Kotvrdovice, okres Blansko
Adresa školy: Ulice:
Obec: Kotvrdovice 124
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 07
Ředitel:Mgr. Hana Vaňourková
Kontakt na školu Telefon: 516 442 824
Email: zs.kotvrdovice@mybox.cz
Web: zskotvrdovice.webnode.cz
IČ:75023741
RED-IZO:600105989
Zřizovatel:Obec Kotvrdovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Kotvrdovice 124
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 07
Kontakt na školu: Telefon: 516 442 824
IZO:107600200
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 25
Dny otevřených dveří (termín/y): Podle potřeby
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijetí do mš.doc (19,5 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: ŠVP+2014-2017_(2)_oprava (1).doc (91,1 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ_ŘÁD_BŘEZEN_2016 (1).doc (67,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Kotvrdovice 124
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 07
Kontakt na školu: Telefon: 516 442 824
IZO:102007136
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 28
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 27.1.2016
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 27.1.2016
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy.doc (20,5 KB)
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program ZŠ.doc (936,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: VŘ ŠD.doc (35,8 KB)
ŠVP ŠD.doc (56,3 KB)
Školní řád: Školní řád.doc (119,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2014-15.doc (64 KB)
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Normální je nekouřit
Domácí spolupráce : Obec, Hasiči, PPPBlansko,dětská lékařka, Policie ČR, Skaut, Podané ruce Brno,farní úřad
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Specifické formy podpory žákům: V současné době nemáme tyto žáky
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: VŘ ŠD.doc (33,8 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrhy 2015-2016.doc (36,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: hudební, turistické, taneční, společenské hry, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Kotvrdovice 124
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 07
Kontakt na školu: Telefon: 516 442 824
IZO:118100351
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Kotvrdovice 124
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 07
Kontakt na školu: Telefon: 516 442 824
IZO:103255711
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 31
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne