Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Sebranice, okres Blansko, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Sebranice, okres Blansko, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: č.p. 133
Obec: Sebranice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 31
Ředitel:Mgr. Lucie Přichystalová
Kontakt na školu Mobil: 731 578 588
Email: reditel.sebranice@seznam.cz
Web: https://zssebranice.webnode.cz
IČ:75022443
RED-IZO:600106039
Zřizovatel:Obec Sebranice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 133
Obec: Sebranice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 31
Kontakt na školu: Telefon: 516 462 818
IZO:118100696
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 25
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Škola je otevřena od: 6:00 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Zdraví, hravost, spokojenost dětí
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny,
Certifikáty škol: Recyklohraní Eko - třídíme Fritex - sběr starého kuchyňského oleje
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 133
Obec: Sebranice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 31
Kontakt na školu: Telefon: 516 462 818
IZO:102007225
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 27
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny,
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Fritex, eko
Domácí spolupráce : Spolupracujeme s okolními školami, s hasiči apod.
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení,
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: Vždy ke všem žákům přistupujeme individuálně.
Přítomnost specialistů: logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, literárně-dramatické, logo
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 133
Obec: Sebranice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 31
Kontakt na školu: Telefon: 516 462 818
IZO:118100718
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12.00 - 16.00 hodin
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace,
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 133
Obec: Sebranice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 31
Kontakt na školu: Telefon: 516 462 818
IZO:118100700