Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Šebrov, okres Blansko, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Šebrov, okres Blansko, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Šebrov 112
Obec: Lipůvka
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 22
Ředitel:Mgr. Jana Klozová
Kontakt na školu Telefon: 516 431 739
Email: zssebrov@seznam.cz
IČ:71009787
RED-IZO:600106071
Zřizovatel:Obec Šebrov-Kateřina
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Šebrov 112
Obec: Lipůvka
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 22
Kontakt na školu: Telefon: 516 431 739
Fax: není
IZO:118100661
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 33
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 152
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Šebrov 112
Obec: Lipůvka
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 22
Kontakt na školu: Telefon: 516 431 739
Fax: není
IZO:102007276
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 152
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Les ve škole
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Škola podporující zdraví
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato), genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: V rámci počítačové učebny a ve třídách
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Šebrov 112
Obec: Lipůvka
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 22
Kontakt na školu: Telefon: 516 431 739
Fax: není
IZO:118100688
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Šebrov 112
Obec: Lipůvka
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 22
Kontakt na školu: Telefon: 516 431 739
Fax: není
IZO:118100670
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne