Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Knínice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Knínice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Knínice 210
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 34
Ředitel:Mgr. Jitka Vaňková
Kontakt na školu Telefon: 516 465 431
Email: info@zskninice.cz
Web: http://www.zskninice.cz
IČ:62073061
RED-IZO:600106225
Zřizovatel:Městys Knínice u Boskovic
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Knínice 210
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 34
Kontakt na školu: Telefon: 516 465 542
IZO:107600196
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 68
Aktuální počet dětí: 60
Dny otevřených dveří (termín/y): 24. 3. 2022
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 270
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: bruslení
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Knínice 210
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 34
Kontakt na školu: Telefon: 516 465 431
Fax: 516 465 514
IZO:102007543
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 226
Dny otevřených dveří (termín/y): 24. 3. 2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 21.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, šablony III., Zelená škola
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: doučování, PSPP, mimořádné aktivity pro nadané žáky
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, logoped, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Knínice 210
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 34
Kontakt na školu: Telefon: 516 465 431
IZO:118100114
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Knínice 210
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 34
Kontakt na školu: Telefon: 516 465 236
IZO:103255885