Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Lipovec, okres Blansko, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Lipovec, okres Blansko, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Lipovec 167
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 15
Ředitel:Mgr. Tomáš Vintr
Kontakt na školu Telefon: 516 445 184
Email: zslipovec@email.cz
Web: www.zslipovec.estranky.cz
IČ:71004165
RED-IZO:600106250
Zřizovatel:Obec Lipovec
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Lipovec 264
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 15
Kontakt na školu: Telefon: 516 445 184
IZO:107600293
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 48
Aktuální počet dětí: 46
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, zahradní slavnosti
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Lipovec 167
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 15
Kontakt na školu: Telefon: 516 445 184
IZO:102007624
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 330
Aktuální počet žáků: 160
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Interaktivní tabule
Zájmové činnosti:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Lipovec 167
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 15
Kontakt na školu: Telefon: 516 445 184
IZO:118100157
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 - 16:15
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, letáky, návratky, telefon
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Lipovec 167
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 15
Kontakt na školu: Telefon: 516 445 184
IZO:103255851
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20 - 32
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne