Zde může být obrázek školy.

Základní škola Lipůvka, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Lipůvka, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Lipůvka 283
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 22
Ředitel:PaedDr. Eva Karlíčková
Kontakt na školu Telefon: 516 431 537
Email: reditelka@zslipuvka.cz
Web: zslipuvka.cz
IČ:62073184
RED-IZO:600106268
Zřizovatel:obec Lipůvka
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Lipůvka 283
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 22
Kontakt na školu: Telefon: 516 431 537
IZO:102007659
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 390
Aktuální počet žáků: 249
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Zdravá škola
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: ve všech učebnách
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Lipůvka 283
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 22
Kontakt na školu: Telefon: 516 431 537
IZO:118100165
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Lipůvka 283
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 22
Kontakt na školu: Telefon: 516 431 537
IZO:181036592
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Lipůvka 283
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 22
Kontakt na školu: Telefon: 516 431 537
IZO:103255842