Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola města Olešnice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola města Olešnice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hliníky 108
Obec: Olešnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 74
Ředitel:Vladimír Hél
Kontakt na školu Telefon: 516 463 119
Email: skola@olesnice.cz
Web: www.zsamsolesnice.estranky.cz
IČ:62073281
RED-IZO:600106292
Zřizovatel:Město Olešnice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Veselská 532
Obec: Olešnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 74
Kontakt na školu: Telefon: 516 463 119
IZO:107600382
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 96
Aktuální počet dětí: 76
Dny otevřených dveří (termín/y): 20.3.2019
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria 2018-2019.docx (12,9 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 6,15 hod.
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Koncepce školy: Koncepce a záměry MŠ 2017 - 18.doc (38,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 2017 - 2020 (2).doc (378,9 KB)
Školní řád: Školní řád 2018.doc (130 KB)
Hodnocení činnosti školy: Výr.zpráva 17-18.doc (130,6 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Hliníky 108
Obec: Olešnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 74
Kontakt na školu: Telefon: 516 463 119
IZO:102007713
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 267
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, fyzika, cizí jazyky, praktické vyučování, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: pedagogická intervence, podpora záků se zdrav. postižením, s odlišnými kulturními a životními podmínkami
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, sportovní, přírodovědné, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Hliníky 108
Obec: Olešnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 74
Kontakt na školu: Telefon: 516 463 119
IZO:118100190
Školní klub
Adresa: Ulice: Hliníky 108
Obec: Olešnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 74
Kontakt na školu: Telefon: 516 463 119
IZO:150008945
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Hliníky 108
Obec: Olešnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 74
Kontakt na školu: Telefon: 516 463 119
IZO:103255818