Zde může být obrázek školy.

Základní škola Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Náves 91
Obec: Cetkovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 38
Ředitel:Mgr. Jana Kubínová
Kontakt na školu Telefon: 516 477 525
Email: zs.cetkovice@centrum.cz
Web:
IČ:70990255
RED-IZO:600106438
Zřizovatel:Obec Cetkovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Náves 91
Obec: Cetkovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 38
Kontakt na školu: Telefon: 516 477 525
IZO:102007063
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, exkurze, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Recyklohraní
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, rukodělné, technické
Místo pro trávení volného času: zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Náves 91
Obec: Cetkovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 38
Kontakt na školu: Telefon: 516 477 525
IZO:118100785
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Náves 91
Obec: Cetkovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 38
Kontakt na školu: Telefon: 516 477 525
IZO:118100319