Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hochmanova 25
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Ředitel:Mgr. Blanka Fojtová
Kontakt na školu Telefon: 544 210 331
Email: ms.hochman@bm.orgman.cz
IČ:49466755
RED-IZO:600106756
Zřizovatel:Statutární město Brno, Městská část Brno-Líšeň
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Hochmanova 25
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu: Telefon: 544 210 331
IZO:049466755
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 84
Aktuální počet dětí: 83
Dny otevřených dveří (termín/y): Pro širokou veřejnost se dny otevřených dveří se konají v dubnu - před zápisem do MŠ.
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č.8
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 585
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: MŠ pracuje podle mezinárodním programu "Začít spolu", program je zaměřený na všestranný rozvoj osobnosti dítěte ve spolupráci s rodinou.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Začít spolu
Certifikáty škol: Začít spolu
Domácí spolupráce: Ve spolupráci se Step by Step ČR o.p.s. pořádáme pro učitelky MŠ z celé ČR "Centra kolegiální podpory"
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, konzultace s rodiči, webové stránky školy
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Hochmanova 25
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu: Telefon: 544 210 331
IZO:103067531