Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Milénova 14
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Ředitel:Mgr. Jiří Křenek
Kontakt na školu Telefon: 545 222 218
Email: skola@zsmilenova.cz
Web: www.zsmilenova.cz
IČ:49466607
RED-IZO:600108112
Zřizovatel:Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Loosova 11
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 520 765
IZO:107602997
Základní škola
Adresa: Ulice: Milénova 14
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 222 218
Fax: 545 222 218
IZO:049466607
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 698
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Školní družina
Adresa: Ulice: Milénova 14
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 222 218
Fax: 545 222 218
IZO:118200399
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Milénova 14
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 222 218
Fax: 545 222 218
IZO:103055941