Logo školy

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jana Broskvy 3
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 643 00
Ředitel:PaedDr. Marie Vlčková
Kontakt na školu Telefon: 545 219 112
Email: zschrlice@zschrlice.cz
Web: www.zschrlice.cz
IČ:64328678
RED-IZO:600108201
Zřizovatel:MČ Brno-Chrlice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Jana Broskvy 3
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 643 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 219 112
IZO:107601907
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 50
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 78, 59, 509, S2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6:30
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Mezinárodní spolupráce: Základná škola s materskou školou Krajné, Krajné 173, 916 16, Krajné, Slovensko
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit:
Specifické formy podpory dětem: Vzdělávání žáků s SVP - speciální logopedická třída
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Jana Broskvy 3
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 643 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 219 112
IZO:102067449
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 424
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 78, 59, 509, S2,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, výtvarná výchova, zeměpis, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, Vánoční jarmark
Mezinárodní spolupráce: Základná škola s materskou školou Krajné, Krajné 173, 916 16, Krajné, Slovensko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci, žáci s SPU a s SVP, žáci cizích národností, slabší žáci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, ICT, taneční, přírodovědné, společenské hry, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, ZUŠ, Brno, Smetanova 8, detašované pracoviště v budově školy SZUŠ Lídl Music, detašované pracoviště v budově školy
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Jana Broskvy 3
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 643 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 219 112
IZO:118200020
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jana Broskvy 3
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 643 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 219 112
IZO:103067167
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano