Logo školy

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jana Broskvy 3
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 643 00
Ředitel:PaedDr. Marie Vlčková
Kontakt na školu Telefon: 545 219 112
Email: zschrlice@zschrlice.cz
Web: www.zschrlice.cz
IČ:64328678
RED-IZO:600108201
Zřizovatel:MČ Brno-Chrlice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Jana Broskvy 3
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 643 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 219 112
Fax: 545 219 112
IZO:107601907
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 50
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 78, 59, 509, S2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6:30
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Mezinárodní spolupráce: Základná škola s materskou školou Krajné, Krajné 173, 916 16, Krajné, Slovensko
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit:
Specifické formy podpory dětem: Vzdělávání žáků s SVP - speciální logopedická třída
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Jana Broskvy 3
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 643 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 219 112
Fax: 545 219 112
IZO:102067449
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 424
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 78, 59, 509, S2,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, ICT, fyzika, zeměpis, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, Vánoční jarmark, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Mezinárodní spolupráce: Základná škola s materskou školou Krajné, Krajné 173, 916 16, Krajné, Slovensko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci, žáci s SPU a s SVP, žáci cizích národností, slabší žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Zájmové činnosti: hudební, zdravotnické, ICT, sportovní, taneční, jazykové, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné
Místo pro trávení volného času: ZUŠ, Brno, Smetanova 8, detašované pracoviště v budově školy SZUŠ Lídl Music, detašované pracoviště v budově školy, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Jana Broskvy 3
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 643 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 219 112
Fax: 545 219 112
IZO:118200020
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jana Broskvy 3
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 643 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 219 112
Fax: 545 219 112
IZO:103067167
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano