Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Křídlovická 30b
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Ředitel:RNDr. Jarmila Bavlnková
Kontakt na školu Telefon: 543 212 716
Email: kancelar@zskridlovicka.cz
Web: www.zskridlovicka.cz
IČ:48512630
RED-IZO:600108317
Zřizovatel:Statutární město Brno, Městská část Brno - střed
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Křídlovická 30b
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 212 716
Fax: 543 213 523
IZO:107602636
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 42
Aktuální počet dětí: 42
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: elektronický zámek + zvonek
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 2, 8
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: mateřská škola s daltonskými prvky
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: NTC (Mensa ČR)
Certifikáty škol: Škola spolupracující s Mensou, fakultní škola PfF MU, Czech dalton
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: bruslení, plavání, lyžování
Specifické formy podpory dětem: Spolupráce s PPP Brno, SPC Štolcova
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní psycholog, školní asistent
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Křídlovická 30b
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 212 716
Fax: 543 213 523
IZO:048512630
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 700
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 1, 2, 8
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, přírodovědné, matematické
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, hudební výchova, zeměpis, dějepis, výtvarná výchova, praktické vyučování, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, matematická soustředění, zahraniční výjezdy, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, ICT, taneční, jazykové, sportovní, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Křídlovická 30b
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 212 716
Fax: 543 213 523
IZO:118200089
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: 1.–4. třída
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6–7.40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40–17
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace, webové stránky, telefonicky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Křídlovická 30b
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 603 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 212 716
Fax: 543 213 523
IZO:118201247