Zde může být obrázek školy.

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Otevřená 986/20a
Obec: Brno-Žebětín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 641 00
Ředitel:Mgr. Dagmar Šenbergerová
Kontakt na školu Telefon: 511 119 112
Email: info@zszebetin.cz
Web: http://www.zszebetin.cz
IČ:49466208
RED-IZO:600108465
Zřizovatel:Statutární město Brno, Městská část Brno-Žebětín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Otevřená 986/20a
Obec: Brno-Žebětín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 641 00
Kontakt na školu: Telefon: 511 119 156-112
IZO:049466208
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 300
Dny otevřených dveří (termín/y): leden 2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 52 z Mendlova náměstí a Bystrce
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Férová škola, Rodiče vítáni, Aktivní škola
Certifikáty škol: Férová škola, Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Školy, místní organizace, hasiči, městská policie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, zdravotně postižení a zdravotně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, literárně-dramatické, technické, rukodělné, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, taneční, sportovní, chovatelské, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Otevřená 20a
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 641 00
Kontakt na školu: Telefon: 546 217 127
Fax: 546 217 617
IZO:118200658
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Otevřená 20a
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 641 00
Kontakt na školu: Telefon: 546 217 127
Fax: 546 217 127
IZO:181038170
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20-25 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne