Zde může být obrázek školy.

Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Tuháčkova 25
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 617 00
Ředitel:Mgr. Jana Hanáková
Kontakt na školu Telefon: 545 221 173
Email: info@zstuhackova.cz
Web: www.zstuhackova.cz
IČ:70867917
RED-IZO:600108562
Zřizovatel:Statutární město Brno, Městská část Brno-jih
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Tuháčkova 25
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 617 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 221 173
IZO:102067767
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 620
Aktuální počet žáků: 334
Dny otevřených dveří (termín/y): nepravidelně
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 27.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 12,40,48, 50, 67
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, sportovní, přírodovědné, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, zeměpis, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, cizí jazyky, chemie, fyzika, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech: projekt MMB AJ do MŠ a ZŠ, Projekt Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání, Ovoce do škol, Pojďme se dotknout ICT, Příroda a my
Domácí spolupráce : ÚMČ Brno-jih, PČR, MP Brno, PPP Brno, ZUŠ Slunná Brno, DDM Sluníčko Brno,MŠ v blízkém okolí, Knihovna Jiřího Mahena, sportovní kluby, Spolek rodičů při ZŠ Brno, Klub seniorů, AV Media, nakl. Fraus
Mezinárodní spolupráce: nemáme
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Specifické formy podpory žákům: Pomoc sociálně znevýhodněným žákům v rámci projektu Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání, 3 asistenti pedagoga pro žáka s ADHD a 2 žáky s Aspergrovým syndromem, individuální péče o integrované žáky IVP, individuální péče o žáky s SVPU, Veselá školička
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, ICT, přírodovědné, turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, herna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Tuháčkova 39
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 617 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 221 378
IZO:118200623
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tuháčkova 25
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 617 00
Kontakt na školu: Telefon: 545 221 378
IZO:118200739