Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4
Adresa školy: Ulice: Kamenačky 3591
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 636 00
Ředitel:Mgr. Martina Zavřelová
Kontakt na školu Telefon: 548 426 011
Email: reditel@zskamenacky.cz
Web: www.zskamenacky.cz
IČ:48510661
RED-IZO:600108571
Zřizovatel:Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Kamenačky 3591
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 636 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 534 380
IZO:048510661
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 399
Dny otevřených dveří (termín/y): 3.11.2022; 7.3.2023;12.4.2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 28.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 29.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 9; autobus č. 55; 58; 75; 78;
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: ŠD - 6.15 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, výlety
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola v polském Gniezně
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, vodácký kurz, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, přírodovědné, ICT, taneční, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Kamenačky 3382
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 636 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 534 380
IZO:118200119
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 300
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.15-7.35 hod
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.45 -17.00 hod
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém
Školní klub
Adresa: Ulice: Kamenačky 3382
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 636 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 534 380
IZO:150013027
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kamenačky 3591
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 636 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 534 380
IZO:108028542