Zde může být obrázek školy.

Základní škola Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: náměstí 28. října 1708
Obec: Tišnov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 666 01
Ředitel:PaedDr. Radmila Zhořová
Kontakt na školu Telefon: 549 415 629
Email: sekretariat@tisnov-zs28.cz
Web: www.tisnov-zs28.cz
IČ:70283940
RED-IZO:600110532
Zřizovatel:Město Tišnov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: náměstí 28. října 1708
Obec: Tišnov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 666 01
Kontakt na školu: Telefon: 549 415 629
IZO:102191344
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 1030
Aktuální počet žáků: 878
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, knihovna, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Začít spolu, Férová škola, Les ve škole
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Začít spolu, Férová škola
Domácí spolupráce : Městská knihovna, Městské muzeum, Městská policie, Policie ČR
Mezinárodní spolupráce: Sereď J. Fándlyho
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: náměstí 28.října 1708
Obec: Tišnov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 666 01
Kontakt na školu: Telefon: 549 415 629
IZO:118300261
Školní jídelna
Adresa: Ulice: náměstí 28.října 1708
Obec: Tišnov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 666 01
Kontakt na školu: Telefon: 549 415 630
IZO:103079998