Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Blažovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Blažovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nádražní 7
Obec: Blažovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 08
Ředitel:Mgr. Dana Otoupalová
Kontakt na školu Telefon: 544 243 887
Email: reditel@skolablazovice.eu
Web: www.skolablazovice.cz
IČ:70998825
RED-IZO:600110567
Zřizovatel:Obec Blažovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nová 271
Obec: Blažovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 08
Kontakt na školu: Telefon: 544 243 887
IZO:107603110
Základní škola
Adresa: Ulice: Nádražní 7
Obec: Blažovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 08
Kontakt na školu: Telefon: 544 243 887
IZO:102179263
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 125
Aktuální počet žáků: 85
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2020
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: domácí telefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 710
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, exkurze, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Školní družina
Adresa: Ulice: Nádražní 7
Obec: Blažovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 08
Kontakt na školu: Telefon: 544 243 887
IZO:118300024
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nová 271
Obec: Blažovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 08
Kontakt na školu: Telefon: 544 243 869
IZO:103091157