Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Moutnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Moutnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Moutnice 113
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 55
Ředitel:Mgr. Milena Emmerová
Kontakt na školu Telefon: 544 248 546
Email: zsmoutnice@centrum.cz
Web: zsmoutnice.skolniweb.cz
IČ:70983585
RED-IZO:600110605
Zřizovatel:Obec Moutnice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Moutnice 277
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 55
Kontakt na školu: Telefon: 544 248 546
IZO:107603551
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 42
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 109,612
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Moutnice 113
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 55
Kontakt na školu: Telefon: 544 248 546
IZO:102179395
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 59
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2020
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 109, 612
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Školní asistent
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, sportovní, taneční, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, herna, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, e-nástěnka, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Moutnice 113
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 55
Kontakt na školu: Telefon: 544 248 546
IZO:118300407
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Moutnice 277
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 55
Kontakt na školu: Telefon: 544 248 546
IZO:103091424
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: č.p. 113
Obec: Moutnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 55
Kontakt na školu:
IZO:181070642