Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Moutnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Moutnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Moutnice 113
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 55
Ředitel:Mgr. Milena Emmerová
Kontakt na školu Telefon: 544 248 546
Email: zsmoutnice@centrum.cz
Web: zsmoutnice.skolniweb.cz
IČ:70983585
RED-IZO:600110605
Zřizovatel:Obec Moutnice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Moutnice 277
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 55
Kontakt na školu: Telefon: 544 248 546
IZO:107603551
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 48
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 109,612
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Začít spolu
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, zahradní slavnosti, besídky/akademie, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: Činnost speciálního pedagoga
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Moutnice 113
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 55
Kontakt na školu: Telefon: 544 248 546
IZO:102179395
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 59
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 109, 612
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2021 - 2022.pdf (947,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, sportovní, humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní
Certifikáty škol: Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: Tiskací písmo
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Celé Česko čte dětem (CČČD), Podnikavá škola
Specifické formy podpory žákům: Školní asistent
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, taneční, literárně-dramatické, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: herna, školní dvůr, zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, e-nástěnka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Moutnice 113
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 55
Kontakt na školu: Telefon: 544 248 546
IZO:118300407
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30 - 8.00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40.- 16.30
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, webové stránky, Společná setkávání
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Moutnice 277
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 55
Kontakt na školu: Telefon: 544 248 546
IZO:103091424
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: č.p. 113
Obec: Moutnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 55
Kontakt na školu:
IZO:181070642