Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Moravské Bránice 74
Obec: Dolní Kounice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 64
Ředitel:Mgr. Lenka Badinová
Kontakt na školu Telefon: 546 421 680
Email: zsmorbranice@seznam.cz
Web: www.sweb.cz/zsmorbranice
IČ:75023628
RED-IZO:600110842
Zřizovatel:Obec Moravské Bránice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Moravské Bránice 175
Obec: Dolní Kounice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 64
Kontakt na školu: Telefon: 533 386 502
IZO:107603217
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 45
Aktuální počet dětí: 45
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 330
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit:
Přítomnost specialistů:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Moravské Bránice 74
Obec: Dolní Kounice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 64
Kontakt na školu: Telefon: 546 421 680
IZO:102179387
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 34
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 153
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Moravské Bránice 74
Obec: Dolní Kounice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 64
Kontakt na školu: Telefon: 546 421 680
IZO:118300393
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Moravské Bránice 175
Obec: Dolní Kounice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 64
Kontakt na školu: Telefon: 546 421 604
IZO:103091181
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Moravské Bránice 74
Obec: Dolní Kounice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 64
Kontakt na školu: Telefon: 546 421 680
IZO:171101952
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne