Logo školy

Základní škola Pravlov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Pravlov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Pravlov 100
Obec: Dolní Kounice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 64
Ředitel:Mgr. Jana Švehláková
Kontakt na školu Telefon: 546 421 395
Email: zspravlov@seznam.cz
Web: www.zspravlov.cz
IČ:70880859
RED-IZO:600110885
Zřizovatel:Obec Pravlov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Pravlov 100
Obec: Dolní Kounice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 64
Kontakt na školu: Telefon: 546 421 395
IZO:102179492
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 15
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Uzamčené vstupní dveře.
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 154, 512, 513
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Pravlov 100
Obec: Dolní Kounice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 64
Kontakt na školu: Telefon: 546 421 395
IZO:118300750
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Pravlov 100
Obec: Dolní Kounice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 64
Kontakt na školu: Telefon: 546 421 395
IZO:150071175