Zde může být obrázek školy.

Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hlavní 36
Obec: Rajhradice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 61
Ředitel:PhDr., Mgr. et Mgr. Jan František Teister
Kontakt na školu Telefon: 774 066 461
Email: zsrajhradice@gmail.com
Web: http://www.zsrajhradice.cz/
IČ:49459759
RED-IZO:600110907
Zřizovatel:Obec Rajhradice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Rajhradice, Hlavní 36
Obec: Rajhrad
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 61
Kontakt na školu: Telefon: 774 066 461
IZO:102179549
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 88
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup umožněn dospělou osobou po zazvonění
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 509, 514
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7,00hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8,20hod
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP - aktuální verze.doc (2506,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP-ŠD-komplet_2022.docx (701,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: nejsou
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, výlety, jarmarky a dílny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : praxe studentů
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: žáci s podpůrnými opatřeními (včetně předmětu speciálně pedagogické péče)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
ŠVP:
Školní družina
Adresa: Ulice: Rajhradice, Hlavní 36
Obec: Rajhrad
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 61
Kontakt na školu: Telefon: 547 232 312
IZO:118300491
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: od nejmladších žáků po nejstarší
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 240Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7,00hod - 8,00hod
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12,00hod - 16,00hod
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, telefonicky