Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Zakřany

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Zakřany
Adresa školy: Ulice: Zakřany 134
Obec: Zastávka u Brna
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 84
Ředitel:Mgr. Renata Procházková
Kontakt na školu Telefon: 546 431 468
Email: zs_zakrany@iol.cz
Web: www.zszakrany.cz
IČ:71005587
RED-IZO:600110940
Zřizovatel:Obec Zakřany
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Zakřany 102
Obec: Zastávka u Brna
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 84
Kontakt na školu: Telefon: 546 431 561
IZO:107604272
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 24
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Škola je otevřena od: 6.45
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ne
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Zakřany 134
Obec: Zastávka u Brna
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 84
Kontakt na školu: Telefon: 546 431 468
Fax: 546 431 468
IZO:102179689
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 43
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Vstupní dveře do školy jsou zamčené a osoby, které do ní chtějí vstoupit, si musejí zazvonit a poté budou po identifikaci zaměstnancem školy vpuštěni dovnitř.
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Vstup do školy umožněn od: 7. 00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Personální podpora MŠ a ZŠ Zakřany
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: V odpoledních hodinách pedagogická intervence a v rámci projektu doučování žáků
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: V rámci multimediální počítačové učebny, dále ve třídě s interaktivní tabulí
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), Čtenářská klub, Klub zábavné logiky a deskových her
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, herna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Zakřany 92
Obec: Zastávka u Brna
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 84
Kontakt na školu: Telefon: 546 431 468
IZO:118300555
Školní jídelna - vývařovna
Adresa: Ulice: Zakřany 7
Obec: Zastávka u Brna
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 84
Kontakt na školu: Telefon: 546 431 468
Fax: 546 431 468
IZO:181037165
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Zakřany 134
Obec: Zastávka u Brna
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 84
Kontakt na školu: Telefon: 546 431 468
Fax: 546 431 468
IZO:181026805