Logo školy

Základní škola Moravany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Moravany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 36
Obec: Moravany
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 48
Ředitel:Mgr. Markéta Jedličková
Kontakt na školu Telefon: 547 244 226
Email: zs.moravanyubrna@seznam.cz
Web: www.zsmoravanyubrna.cz
IČ:71010980
RED-IZO:600110974
Zřizovatel:Obec Moravany
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 36
Obec: Moravany
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 48
Kontakt na školu: Telefon: 547 244 226
IZO:102179808
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 140
Aktuální počet žáků: 127
Dny otevřených dveří (termín/y): 14. března 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 501
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.40 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: školní řád_opravená verze.doc (102,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti ZŠ 2017-2018.doc (222,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Školní mléko, Ovoce do škol, Recyklohraní, Šablony II, Kolegiální podpora M, Př
Domácí spolupráce : MŠ Moravany, ZŠ Želešice, ZŠ Loděnice, ZŠ Ořechov, Policie ČR, Červený kříž
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: matematika logicky I a II - kroužek; angličtina - kroužek
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, turistické, hudební, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, jazykové
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: mimo areál ZŠ
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 36
Obec: Moravany
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 48
Kontakt na školu: Telefon: 547 244 226
IZO:118300644
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Školní 36
Obec: Moravany
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 48
Kontakt na školu: Telefon: 547 244 226
IZO:150070306