Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kanice 135
Obec: Bílovice nad Svitavou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 01
Ředitel:Mgr. Ondřej Dostalík
Kontakt na školu Telefon: 545 227 268
Email: zs.kanice@seznam.cz
Web: www.zskanice.cz
IČ:71001689
RED-IZO:600111008
Zřizovatel:Obec Kanice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kanice 135
Obec: Bílovice nad Svitavou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 01
Kontakt na školu: Telefon: 545 227 268
IZO:181028506
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 56
Aktuální počet dětí: 56
Kritéria příjímacího řízení: INFORMACE O PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015 - 2016.doc (33,3 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Bus 729210 40
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 190
Škola je otevřena od: 6.30 hod -16. 30 hod
Školní vzdělávací program:
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: Edukativně stimulační skupinky, Logopedická diagnostika a prevence
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, Společné akce s rodiči - tvořivé dílničky, hody, táboráky,..., individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Kanice 135
Obec: Bílovice nad Svitavou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 01
Kontakt na školu: Telefon: 545 227 268
IZO:102179867
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 220
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 210
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 40
Vstup do školy umožněn od: 7. 00 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45 hod
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, fyzika, cizí jazyky, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, Kurzy plavání, lyžařské kurzy, teambuilding
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Veslé zoubky, Recyklohranní, Les ve škole, Ovoce do škol
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj, Férová škola
Domácí spolupráce : PPP Brno, SPC Brno, Štolcova, Tvořivá škola, Liga lidských práv, Hnutí Na vlastních nohou, ZUŠ Adamov, Sbor dobrovolných hasičů v obci, Policie Šlapanice, hnutí Na vlastních nohou
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Dyslektické kroužky, individuální reedukace, široká nabídka zájmových útvarů, pedagogické intervence, PSPP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: ICT, hudební, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, sportovní, literárně-dramatické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, hovorové hodiny za přítomnosti rodičů i žáků, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Kanice 135
Obec: Bílovice nad Svitavou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 01
Kontakt na školu: Telefon: 545 227 268
IZO:118300768
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kanice 135
Obec: Bílovice nad Svitavou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 01
Kontakt na školu: Telefon: 545 227 268
IZO:103079785
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne