Zde může být obrázek školy.

Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov
Adresa školy: Ulice: Růžová 7
Obec: Ivančice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 91
Ředitel:Mgr. Lenka Vokurková
Kontakt na školu Telefon: 546 451 584
Email: zsvmivancice@seznam.cz
Web: https://www.zsvm.cz
IČ:70919453
RED-IZO:600111041
Zřizovatel:Město Ivančice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Růžová 7
Obec: Ivančice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 91
Kontakt na školu: Telefon: 546 451 584
Fax: 546 451 584
IZO:102179999
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, ICT, zeměpis, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, exkurze, výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: V rámci výuky informačních a komunikačních technologii. V každé učebně je k dispozici PC s připojením k internetu a projektor. Ve vybraných učebnách jsou interaktivní tabule
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, technické, ICT, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského náměstí 7
Obec: Ivančice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 91
Kontakt na školu: Telefon: 546 451 584
IZO:118300121
Základní informace
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace