Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 2
Obec: Ořechov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 44
Ředitel:Mgr. Ivana Šmídová
Kontakt na školu Telefon: 547 225 121
Email: zs_orechov@volny.cz
Web: www.zsorechov.cz
IČ:49458949
RED-IZO:600111091
Zřizovatel:Obec Ořechov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Pláně 21
Obec: Ořechov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 44
Kontakt na školu: Telefon: 547 225 117
IZO:107603624
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 108
Aktuální počet dětí: 108
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.5.2015
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 501 a 510
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.15 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 280
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: edukativně-stimulační skupiny, logopedie
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 2
Obec: Ořechov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 44
Kontakt na školu: Telefon: 547 225 121
Fax: 547 225 121
IZO:102191115
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 335
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 501 a 510
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50 hodin
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Domácí spolupráce : školy v okolí - Silůvky, Prštice, GJBI, PdF MU Brno, praxe studentů
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci - projekt MU Brno, slabší žáci - projekt PPP Sládkova Brno, D-klub - školní speciální pedagog
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: včelařský kroužek, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, společenské hry, taneční, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), kavárna pro rodiče, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 2
Obec: Ořechov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 44
Kontakt na školu: Telefon: 547 225 121
Fax: 547 225 121
IZO:118300041
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 2
Obec: Ořechov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 44
Kontakt na školu: Telefon: 547 225 121
Fax: 547 225 121
IZO:103079891
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 21,- - 25,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano