Zde může být obrázek školy.

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Masarykova 20
Obec: Sokolnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 52
Ředitel:Mgr. Tomáš Struška
Kontakt na školu Telefon: 544 224 132
Email: skola@zssokolnice.eu
Web: www.zssokolnice.cz
IČ:70499977
RED-IZO:600111148
Zřizovatel:Obec Sokolnice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Masarykova 20
Obec: Sokolnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 52
Kontakt na školu: Telefon: 544 224 132
IZO:102191182
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 245
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum
Vstup do školy umožněn od: 6:30 do školní družiny, jinak od 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, fyzika, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, divadla, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy
Zapojení ve specifických programech: Pohyb a výživa
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, rukodělné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Masarykova 20
Obec: Sokolnice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 52
Kontakt na školu: Telefon: 544 224 132
IZO:118300229