Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Těšany 305
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 54
Ředitel:Mgr. Lada Hrabcová
Kontakt na školu Telefon: 544 248 238
Email: zs.tesany@email.cz
Web: www.zsamstesany.cz
IČ:75023296
RED-IZO:600111156
Zřizovatel:Obec Těšany
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Těšany 380
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 54
Kontakt na školu: Telefon: 544 248 291
IZO:107603934
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 74
Aktuální počet dětí: 65
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 109,612
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Těšany 305
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 54
Kontakt na školu: Telefon: 544 248 238
IZO:102191255
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 147
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 109, 612
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola J.Grazelja v Ruše, Slovinsko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Těšany 305
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 54
Kontakt na školu: Telefon: 544 248 238
IZO:118300245
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Těšany 305
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 54
Kontakt na školu: Telefon: 544 248 724
IZO:103079963
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Těšany 380
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 54
Kontakt na školu: Telefon: 544 248 238
IZO:171101481
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne