Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Krumvíř 23
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 73
Ředitel:Mgr. Ivana Lexová
Kontakt na školu Telefon: 519 419 341
Email: zs.krumvir@tiscali.cz
Web: zskrumvir.cz
IČ:70940126
RED-IZO:600112152
Zřizovatel:Obec Krumvíř
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Krumvíř 23
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 73
Kontakt na školu: Telefon: 519 419 341
Fax: 519 419 341
IZO:107604655
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 56
Aktuální počet dětí: 53
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: rušná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, plesy
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, lyžování, plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Krumvíř 23
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 73
Kontakt na školu: Telefon: 519 419 341
Fax: 519 419 341
IZO:102243972
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 49
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy
Zapojení ve specifických programech: Tvořivá škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Krumvíř 23
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 73
Kontakt na školu: Telefon: 519 419 341
Fax: 519 419 341
IZO:118400479
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Krumvíř 23
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 73
Kontakt na školu: Telefon: 519 419 341
Fax: 519 419 341
IZO:103179615
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne