Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Popice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Popice, okres Břeclav, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hlavní 85
Obec: Popice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 27
Ředitel:Mgr. Roman Svobodný
Kontakt na školu Telefon: 519 415 525
Email: zspopice@seznam.cz
IČ:75020548
RED-IZO:600112187
Zřizovatel:Obec Popice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nádražní 281
Obec: Popice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 27
Kontakt na školu: Telefon: 519 415 554
IZO:107604787
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 41
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Škola je otevřena od: 7:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 360
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Hlavní 85
Obec: Popice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 27
Kontakt na školu: Telefon: 519 415 525
IZO:102255008
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 50
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 8:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:20
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Hlavní 85
Obec: Popice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 27
Kontakt na školu: Telefon: 519 415 525
IZO:118400495
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nádražní 281
Obec: Popice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 27
Kontakt na školu: Telefon: 519 415 554
IZO:103191372
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne