Logo školy

Základní škola Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Vrbice 239
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 09
Ředitel:Mgr. Renata Horáková
Kontakt na školu Telefon: 519 430 304
Email: reditelka@zsvrbice.cz
Web: www.zsvrbice.cz
IČ:70965994
RED-IZO:600112217
Zřizovatel:Obec Vrbice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Vrbice 239
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 09
Kontakt na školu: Telefon: 519 430 304
IZO:102255041
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 64
Dny otevřených dveří (termín/y): libovolně v průběhu školního roku
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, hudební
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, obecní multifunkční hřiště, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Dědina 239
Obec: Vrbice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 09
Kontakt na školu: Telefon: 519 430 304
IZO:118400525