Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Šitbořice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Šitbořice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nikolčická 531
Obec: Šitbořice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 76
Ředitel:Mgr. Monika Ondroušková
Kontakt na školu Telefon: 519 421 345
Email: zs.sitborice@email.cz
Web: http://www.zssitborice.cz/
IČ:75022001
RED-IZO:600112268
Zřizovatel:Obec Šitbořice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 485
Obec: Šitbořice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 76
Kontakt na školu:
IZO:107605040
Základní škola
Adresa: Ulice: Nikolčická 531
Obec: Šitbořice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 76
Kontakt na školu: Telefon: 519 421 345
IZO:102255105
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, výlety, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina
Adresa: Ulice: Nikolčická 531
Obec: Šitbořice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 76
Kontakt na školu: Telefon: 519 421 345
IZO:118400070
Školní klub
Adresa: Ulice: Nikolčická 531
Obec: Šitbořice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 76
Kontakt na školu: Telefon: 519 421 345
IZO:118400886
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nikolčická 531
Obec: Šitbořice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 76
Kontakt na školu: Telefon: 519 421 345
IZO:103179046