Zde může být obrázek školy.

Základní škola Březí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Březí, okres Břeclav, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 194
Obec: Březí
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 81
Ředitel:Mgr. Věra Zouharová
Kontakt na školu Telefon: 519 514 112
Email: zsbrezi@seznam.cz
IČ:71007580
RED-IZO:600112322
Zřizovatel:Obec Březí
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 194
Obec: Březí
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 81
Kontakt na školu: Telefon: 519 514 112
IZO:102255181
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 230
Aktuální počet žáků: 173
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2020
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: přítomnost dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie, rušná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 174
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, cizí jazyky, hudební výchova, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a mléko do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: IVP
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: Vaření, dyslektický, rybářský , hudební, jazykové, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: sportovní hala, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, e-nástěnka, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 194
Obec: Březí
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 81
Kontakt na školu: Telefon: 519 514 112
IZO:118400134
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 194
Obec: Březí
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 81
Kontakt na školu: Telefon: 519 514 112
IZO:103179101
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 18 - 28
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne