Zde může být obrázek školy.

Základní škola Hrušky, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Hrušky, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hlavní 94
Obec: Hrušky
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 56
Ředitel:Mgr. Svatava Bradávková
Kontakt na školu Telefon: 519 343 238
Email: zs.hrusky@zshrusky.cz
Web: www.zshrusky.cz
IČ:70880174
RED-IZO:600112365
Zřizovatel:Obec Hrušky
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Hlavní 94
Obec: Hrušky
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 56
Kontakt na školu: Telefon: 519 343 238
IZO:102255253
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Aktuální počet žáků: 96
Bezbariérový přístup: ne
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, taneční, jazykové, sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Hrušky 94
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 56
Kontakt na školu: Telefon: 519 343 238
IZO:118400177