Logo školy

Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav
Adresa školy: Ulice: Nádražní 4
Obec: Hustopeče
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 693 01
Ředitel:Mgr. Ivana Matějíčková
Kontakt na školu Telefon: 519 412 489
Email: skola@ZS-nadrazni.cz
Web: www.zs-nadrazni.cz
IČ:71009868
RED-IZO:600112381
Zřizovatel:Město Hustopeče
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Nádražní 4
Obec: Hustopeče
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 693 01
Kontakt na školu: Telefon: 519 412 489
Fax: 519 412 489
IZO:102255296
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 596
Aktuální počet žáků: 358
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.35
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, biologie, cizí jazyky, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: čtenářská dílna, genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, profil školy na sociálních sítích, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Nádražní 4
Obec: Hustopeče
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 693 01
Kontakt na školu: Telefon: 519 412 489
Fax: 519 412 489
IZO:118400193