Zde může být obrázek školy.

Základní škola Lednice, okres Břeclav

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Lednice, okres Břeclav
Adresa školy: Ulice: Břeclavská 510
Obec: Lednice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 44
Ředitel:Mgr. Stanislav Straškrába
Kontakt na školu Telefon: 519 340 124
Email: zslednice@zslednice.cz
Web: http://www.zslednice.cz/
IČ:60680270
RED-IZO:600112411
Zřizovatel:Obec Lednice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Břeclavská 510
Obec: Lednice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 44
Kontakt na školu: Telefon: 519 340 124
Fax: 519 340 124
IZO:102255407
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 269
Dny otevřených dveří (termín/y): Každé první pondělí v měsíci
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Vstup přes sekretariát
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 570, 555
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 7,50
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, hudební výchova, fyzika, chemie, ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, portál ProŠkoly
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, společenské hry, zdravotnické, literárně-dramatické, ICT, přírodovědné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Břeclavská 365
Obec: Lednice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 44
Kontakt na školu: Telefon: 519 340 147
Fax: 519 340 124
IZO:118400240
Školní klub
Adresa: Ulice: Břeclavská 510
Obec: Lednice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 44
Kontakt na školu: Telefon: 519 340 124
IZO:118400991
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Břeclavská 609
Obec: Lednice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 44
Kontakt na školu: Telefon: 519 340 382
IZO:103167986