Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nikolčice 79
Obec: Diváky
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 71
Ředitel:Mgr. Jitka Gebauerová
Kontakt na školu Telefon: 776 293 093
Email: zs.nikolcice@worldonline.cz
Web: www.zsnikolcice.cz
IČ:70838046
RED-IZO:600112454
Zřizovatel:Obec Nikolčice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nikolčice 60
Obec: Diváky
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 71
Kontakt na školu: Telefon: 519 421 828
Fax: 519 421 046
IZO:107604728
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 48
Aktuální počet dětí: 43
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 522
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: EduSTEN, Celé Česko čte dětem, Dopravní výchova, Přeškoláček
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce: Besip, Česká policie, hasiči, OÚ Nikolčice, OÚ Diváky, obecní knihovny, myslivci, MŠ Javorník, lékaři
Mezinárodní spolupráce: Rakouská školka Kiga Lanzendorf
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování, turistika
Specifické formy podpory dětem: V rámci podpůrných opatření
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Základní škola
Adresa: Ulice: Nikolčice 79
Obec: Diváky
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 71
Kontakt na školu: Telefon: 519 421 828
Fax: 519 421 046
IZO:102255504
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 220
Aktuální počet žáků: 125
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 522
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7.15
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: Dodatek Školního řádu č.2.pdf (1162,8 KB)
SR.pdf (392,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, cizí jazyky, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, jarmarky a dílny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, Zdravé zuby,Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, Ekoškola,Tvořivá škola, 72 hodin, Podpora výuky plavání, Sportuj ve škole, Šablony 2
Certifikáty škol: Škola pro demokracii, Rodiče vítáni, Ekoškola
Domácí spolupráce : Policie ČR, Hasiči, SŠ a SOU Hustopeče, místní knihovny, obvodní lékař, OSPOD, místní spolky v obcích, MAS, MAP , OÚ Nikolčice, OÚ Diváky, OÚ Křepice, ZŠ Křepice, ZŠ Šitbořice, ZŠ VelkÉ Němčice, ZŠ Dolní VĚSTONICE
Mezinárodní spolupráce: ZŠ Dolné Zelenice ( SR ), ZŠ Šúrovce ( SR )
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), 72 hodin (ČRDM), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Podpory v rámci podpůrných opatření
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, hudební, ICT, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Nikolčice 79
Obec: Diváky
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 71
Kontakt na školu: Telefon: 519 421 828
Fax: 519 421 046
IZO:118400771
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 - 15.30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém
Školní klub
Adresa: Ulice: Nikolčice 79
Obec: Diváky
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 71
Kontakt na školu: Telefon: 519 421 828
Fax: 519 421 046
IZO:118400983
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 40
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12.35 - 13.35
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nikolčice 79
Obec: Diváky
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 71
Kontakt na školu: Telefon: 519 421 814
Fax: není
IZO:103179674
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25 - 31
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídlena - výdejna
Adresa: Ulice: Nikolčice 60
Obec: Diváky
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 71
Kontakt na školu: Telefon: 519 421 828
Fax: 519 421 046
IZO:181005824
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25 - 31
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne