Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nikolčice 79
Obec: Diváky
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 71
Ředitel:Mgr. Jitka Gebauerová
Kontakt na školu Telefon: 776 293 093
Email: zs.nikolcice@worldonline.cz
Web: www.zsnikolcice.cz
IČ:70838046
RED-IZO:600112454
Zřizovatel:Obec Nikolčice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nikolčice 60
Obec: Diváky
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 71
Kontakt na školu: Telefon: 519 421 828
IZO:107604728
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 60
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.5. a 10.5.2023
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 522
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Školní řád: ŠŘ MŠ k 1.10.2022.doc.pdf (666,1 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, výlety, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: EduSTEN, Celé Česko čte dětem, Dopravní výchova, Přeškoláček, Šablony JAK
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce: Besip, Česká policie, hasiči, OÚ Nikolčice, OÚ Diváky, obecní knihovny, myslivci, MŠ Javorník, lékaři, MŠ Šitbořice, MŠ Boleradice,
Mezinárodní spolupráce: Rakouská školka Kiga Lanzendorf
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, lyžování, plavání, bruslení
Specifické formy podpory dětem: V rámci podpůrných opatření
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, e-nástěnka
Základní škola
Adresa: Ulice: Nikolčice 79
Obec: Diváky
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 71
Kontakt na školu: Telefon: 519 421 828
IZO:102255504
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 220
Aktuální počet žáků: 131
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 522
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: Školní_řád_Nikolčice.pdf (251,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, knihovna, cizí jazyky, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, Zdravé zuby,Celé Česko čte dětem, Recyklohraní, Ekoškola,Tvořivá škola, Podpora výuky plavání, Sportuj ve škole, Šablony JAK
Certifikáty škol: Škola pro demokracii
Domácí spolupráce : Policie ČR, Hasiči, SŠ a SOU Hustopeče, místní knihovny, obvodní lékař, OSPOD, místní spolky v obcích, MAS, MAP , OÚ Nikolčice, OÚ Diváky, OÚ Křepice, ZŠ Křepice, ZŠ Šitbořice, ZŠ Velké Němčice, ZŠ Dolní Věstonice, ZŠ Boleradice, ZŠ na Slovensku
Mezinárodní spolupráce: ZŠ Dolné Zelenice ( SR ), ZŠ Šúrovce ( SR )
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), 72 hodin (ČRDM), Badatelé.cz (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: Podpory v rámci podpůrných opatření
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, kariární poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: společenské hry, přírodovědné, literárně-dramatické, rukodělné, jazykové, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, chovatelské
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: kultura, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Nikolčice 79
Obec: Diváky
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 71
Kontakt na školu: Telefon: 519 421 828
IZO:118400771
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 80
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 - 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém
Školní klub
Adresa: Ulice: Nikolčice 79
Obec: Diváky
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 71
Kontakt na školu: Telefon: 519 421 828
IZO:118400983
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 10
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12.35 - 13.35
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nikolčice 79
Obec: Diváky
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 71
Kontakt na školu: Telefon: 519 421 814
IZO:103179674
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28 - 35
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídlena - výdejna
Adresa: Ulice: Nikolčice 60
Obec: Diváky
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 71
Kontakt na školu: Telefon: 519 421 828
IZO:181005824
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28 - 35
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne