Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Dlouhá 35
Obec: Pohořelice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 23
Ředitel:Mgr. Stanislav Polák
Kontakt na školu Telefon: 519 424 564
Email: stanislav.polak@zspohorelice.cz
Web: www.zspohorelice.cz
IČ:65268687
RED-IZO:600112471
Zřizovatel:Město Pohořelice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Pasohlávky 209
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 22
Kontakt na školu: Telefon: 519 424 564
Fax: 519 424 683
IZO:181024161
Základní škola
Adresa: Ulice: Dlouhá 35
Obec: Pohořelice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 23
Kontakt na školu: Telefon: 519 424 564
Fax: 519 424 683
IZO:102255539
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 653
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 104, 105
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:35
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017_18.pdf (1515,4 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, plesy, exkurze, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola
Certifikáty škol: Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry, rukodělné, jazykové, taneční, sportovní, hudební, technické, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, přehled klasifikace, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 2
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 16
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 7:55
Konec výuky: 11:30
Školní družina
Adresa: Ulice: Lidická 12
Obec: Pohořelice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 23
Kontakt na školu: Telefon: 519 424 564
Fax: 519 424 683
IZO:118400304
Školní klub
Adresa: Ulice: Dlouhá 35
Obec: Pohořelice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 23
Kontakt na školu: Telefon: 519 424 564
IZO:118401041
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dlouhá 35
Obec: Pohořelice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 23
Kontakt na školu: Telefon: 519 424 564
Fax: 519 424 683
IZO:103179216