Zde může být obrázek školy.

Základní škola Tvrdonice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Tvrdonice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kostická 98
Obec: Tvrdonice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 53
Ředitel:Mgr. Michal Vrzal
Kontakt na školu Telefon: 519 339 208
Email: zstvrdonice@seznam.cz
Web: www.zstvrdonice.cz
IČ:70942595
RED-IZO:600112501
Zřizovatel:Obec Tvrdonice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Kostická 98
Obec: Tvrdonice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 53
Kontakt na školu: Telefon: 519 339 208
IZO:102255652
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 410
Aktuální počet žáků: 303
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.2.2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 7,40
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, společenské hry, taneční, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Kostická 98
Obec: Tvrdonice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 53
Kontakt na školu: Telefon: 519 339 208
IZO:118400339
Školní klub
Adresa: Ulice: Kostická 98
Obec: Tvrdonice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 53
Kontakt na školu: Telefon: 519 339 208
IZO:118400916
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kostická 98
Obec: Tvrdonice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 53
Kontakt na školu: Telefon: 519 339 208
IZO:103179232