Zde může být obrázek školy.

Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: náměstí 9. května 2
Obec: Velké Pavlovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 06
Ředitel:Mgr. Michal Rilák
Kontakt na školu Telefon: 519 428 167
Email: zs@velke-pavlovice.cz
Web: http://zs.velke-pavlovice.cz
IČ:70878421
RED-IZO:600112543
Zřizovatel:Město Velké Pavlovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: náměstí 9. května 2
Obec: Velké Pavlovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 06
Kontakt na školu: Telefon: 519 428 167
Fax: 519 428 167
IZO:102255776
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 492
Aktuální počet žáků: 291
Dny otevřených dveří (termín/y): jaro 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7.35
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, chemie, knihovna, fyzika, praktické vyučování, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, sportovní dny, adaptační kurzy, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, hudební, rukodělné
Místo pro trávení volného času:
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Středisko volného času
Adresa: Ulice: náměstí 9. května 2
Obec: Velké Pavlovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 06
Kontakt na školu: Telefon: 519 428 167
Fax: 519 428 167
IZO:181006171
Školní družina
Adresa: Ulice: náměstí 9. května 2
Obec: Velké Pavlovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 06
Kontakt na školu: Telefon: 519 428 167
Fax: 519 428 167
IZO:118400371
Školní jídelna
Adresa: Ulice: náměstí 9. května 2
Obec: Velké Pavlovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 06
Kontakt na školu: Telefon: 519 428 167
Fax: 519 428 167
IZO:118400703