Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Vlasatice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Vlasatice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Vlasatice 3
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 30
Ředitel:Mgr. Marcela Mikelová
Kontakt na školu Telefon: 519 425 231
Email: mikelova@zsvlasatice.cz
Web: www.zsvlasatice.cz
IČ:70499969
RED-IZO:600112551
Zřizovatel:Obec Vlasatice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Vlasatice 436
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 30
Kontakt na školu: Telefon: 519 425 231
IZO:107605287
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 36
Aktuální počet dětí: 36
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 270
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ne
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Vlasatice 3
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 30
Kontakt na školu: Telefon: 519 425 231
IZO:102255806
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 160
Aktuální počet žáků: 73
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : ZŠ a MŠ Troskotovice, Ivaň, Loděnice, SVČ Pohořelice, Hasiči, Policie ČR, OSPOD, PPP, SPC
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: PLPP, IVP, předměty speciálně pedagogické péče,
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní psycholog, logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce, etoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, sportovní, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, studovna/knihovna, herna, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Vlasatice 436
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 30
Kontakt na školu: Telefon: 519 425 231
IZO:118400398
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Vlasatice 436
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 30
Kontakt na školu: Telefon: 519 455 216
IZO:103191054
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne