Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Březnice, okres Zlín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Březnice, okres Zlín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Březnice 15
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Ředitel:Mgr. Jana Vojtková
Kontakt na školu Telefon: 577 991 166
Email: zsbreznice@zlinedu.cz
Web:
IČ:75021307
RED-IZO:600113949
Zřizovatel:Obec Březnice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Březnice 485
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 991 166
Fax: není
IZO:107605341
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 43
Aktuální počet dětí: 43
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: elektrický vrátný bez kamery.
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6.30 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ne
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Březnice 15
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 991 166
Fax: není
IZO:102307865
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 62
Dny otevřených dveří (termín/y): 2.-7.11. Slavnost Pasování na prváky
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Elektrický vrátný bez kamery.
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost:
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: výtvarné, všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: interaktivní tabule ve všech třech třídách.
Zájmové činnosti: rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, jazykové
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Březnice 15
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 991 166
Fax: není
IZO:118500201
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: 1. Žáci 1. a 2. ročníku , 2. V případě volné kapacity sourozenec ze 3.,4. ročníku, 3. Do výše kapacity žáci z vyšších ročníků.
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 80
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11. 40 - 16.00 hodin
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Březnice 485
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 991 166
Fax: není
IZO:103107592
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: Březnice 15
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 991 166
Fax: není
IZO:150073526