Zde může být obrázek školy.

Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hlavní 1160
Obec: Otrokovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 765 02
Ředitel:Mgr. Eva Horňáková
Kontakt na školu Telefon: 577 922 296
Email: zsotrtrav@zsotrtrav.cz
Web: www.zsotrtrav.cz
IČ:75020211
RED-IZO:600114040
Zřizovatel:Město Otrokovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Hlavní 1160
Obec: Otrokovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 765 02
Kontakt na školu: Telefon: 577 922 296
Fax: 577 922 296
IZO:102319260
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 810
Aktuální počet žáků: 450
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 6, 55
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: žádné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, ICT, chemie, fyzika, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Bezpečná škola, Férová škola
Domácí spolupráce : ZŠ TGM Otrokovice, ZŠ Mánesova Otrokovice, Mateřská škola Otrokovice, SPŠ Otrokovice, Technické služby Otrokovice, MěÚ Otrokovice, SZŠ Zlín
Mezinárodní spolupráce: ZŠ a MŠ Pavla Demitru Centrum II. Dubnica nad Váhom, SR
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: in-line bruslení, projekt Zdravý pohyb do škol - základní pohybová průprava pro žáky I. stupně, plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní, taneční, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, turistické
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Hlavní 1160
Obec: Otrokovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 765 02
Kontakt na školu: Telefon: 577 932 432
Fax: 577 932 432
IZO:118500368
Školní klub
Adresa: Ulice: Hlavní 1160
Obec: Otrokovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 765 02
Kontakt na školu:
IZO:181068265
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Hlavní 1160
Obec: Otrokovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 765 02
Kontakt na školu: Telefon: 577 932 432
Fax: 577 932 432
IZO:103107258