Zde může být obrázek školy.

Základní škola T.G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola T.G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jana Žižky 1355
Obec: Otrokovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 765 02
Ředitel:Mgr. Marta Zakopalová
Kontakt na školu Telefon: 576 771 650
Email: zsotrtgm@zsotrtgm.cz
Web: www.zsotrtgm.cz
IČ:75020238
RED-IZO:600114082
Zřizovatel:Město Otrokovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jana Žižky 1355
Obec: Otrokovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 765 02
Kontakt na školu: Telefon: 577 932 720
IZO:102319243
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 450
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: č.50, č.70
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: Školní řád.doc (244,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Férová škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: individuální integrace, školní psycholog, speciální pedagog, Vědecký kongres
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Školní družina
Adresa: Ulice: Jana Žižky 1355
Obec: Otrokovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 765 02
Kontakt na školu: Telefon: 577 932 006
Fax: 577 932 006
IZO:118500414
Školní klub
Adresa: Ulice: Jana Žižky 1355
Obec: Otrokovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 02
Kontakt na školu:
IZO:181068257
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jana Žižky 1355
Obec: Otrokovice
Kraj: Zlínský
PSČ: 765 02
Kontakt na školu: Telefon: 577 932 006
Fax: 577 932 006
IZO:103107231
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20-30,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano