Zde může být obrázek školy.

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 298
Obec: Napajedla
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 61
Ředitel:PaedDr. Miroslav Veselý
Kontakt na školu Telefon: 577 941 093
Email: zsnapii@seznam.cz
Web:
IČ:70941572
RED-IZO:600114121
Zřizovatel:Město Napajedla
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 298
Obec: Napajedla
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 61
Kontakt na školu: Telefon: 577 941 093
IZO:103019626
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 810
Aktuální počet žáků: 489
Dny otevřených dveří (termín/y): duben 2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: veřejná doprava+ školní autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: školní družina od 6.00 hod, žáci 7.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50 hod.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: M.R.K.E.V, Recyklohraní
Domácí spolupráce : DDM Matýsek Napajedla, Policie ČR, Úřad práce Zlín, Klub kultury Napajedla - muzeum, knihovna, kino, ZUŠ Napajedla
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: 1. stupeň - činnostní učení 2. stupeň - klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: doučování žáků, badatelský klub, čtenářský klub, jazyková příprava (určená škola), pedagogická intervence, logopedie,
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, kariérní poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD, Teams
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, literárně-dramatické, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, Dopravní kroužek
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 298
Obec: Napajedla
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 61
Kontakt na školu: Telefon: 577 941 093
IZO:118500465
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 298
Obec: Napajedla
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 61
Kontakt na školu: Telefon: 577 941 093
IZO:103107533