Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Halenkovice 550
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 63
Ředitel:PaedDr. Marie Kašíková
Kontakt na školu Telefon: 577 945 756
Email: zshal@centrum.cz
Web: www.zshalenkovice.cz
IČ:75021331
RED-IZO:600114180
Zřizovatel:Obec Halenkovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Halenkovice 164
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 63
Kontakt na školu: Telefon: 577 945 756
IZO:107605741
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 64
Aktuální počet dětí: 64
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6.00
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny
Mezinárodní spolupráce: Německo
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Přítomnost specialistů: logoped, Chůva pro dvouleté děti.
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Halenkovice 550
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 63
Kontakt na školu: Telefon: 577 945 756
IZO:102319448
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 201
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, praktické vyučování, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Šablony 2, 3
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, rukodělné, taneční, sportovní, literárně-dramatické, hudební, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Halenkovice 164
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 63
Kontakt na školu: Telefon: 577 945 756
IZO:118500031
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Halenkovice 550
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 63
Kontakt na školu: Telefon: 577 945 756
IZO:103107363
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Halenkovice 164
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 63
Kontakt na školu: Telefon: 577 945 756
IZO:150073518
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne