Zde může být obrázek školy.

Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567 příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567 příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Havlíčkovo nábř. 2567
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 761 63
Ředitel:Mgr. Milan Alex
Kontakt na školu Telefon: 577 210 076
Email: info@zskom2.cz
Web: www.zskom2.cz
IČ:00402371
RED-IZO:600114350
Zřizovatel:Statutární město Zlín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Havlíčkovo nábř. 2567
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 761 63
Kontakt na školu: Telefon: 577 210 076
Fax: 577 210 076
IZO:102319588
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 610
Aktuální počet žáků: 561
Dny otevřených dveří (termín/y): nabídka na webu školy, informační systém Edookit
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: trolejbus číslo 2, 8, 9 - autobus číslo 33 a 38
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,00 hod - družina 7,00 hod - začátek 0 hodiny 7,35 - vstup před vyučováním
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hod
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: základní škola, kde od 4. ročníku je v ročníku i třída se sportovním zaměřením - fotbal a sportovní aerobik
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, dějepis, cizí jazyky, biologie, zeměpis, chemie, výtvarná výchova, fyzika, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), bazén
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, výlety, exkurze, besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, plesy
Zapojení ve specifických programech: patříme do sítě Tvořivých škol
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : v rámci činnosti sportovních tříd spolupracujeme s FC Fastav Zlín, SK Zlín, Aerobik klub Zlín, Rytmus Zlín...
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: francouzský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka s využitím metod prof. Hejného
Specifické formy podpory žákům: práce s dětmi v rámci inkluze
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: ve všech třídách možnost připojení k internetu - využití interaktivních tabulí a dataprojektorů
Zájmové činnosti: sportovní, technické, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné, jazykové
Místo pro trávení volného času: školní hřiště pro ŠD, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), web školy, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Havlíčkovo nábř. 2567
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 761 63
Kontakt na školu: Telefon: 577 210 076
Fax: 577 210 076
IZO:118500511