Zde může být obrázek školy.

Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Slavičín - Vlára, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: ul. Školní 403
Obec: Slavičín
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 21
Ředitel:PaedDr. Petr Navrátil
Kontakt na školu Telefon: 577 341 303
Email: info@zsslavicin.cz
Web: www.zsslavicin.cz
IČ:70871540
RED-IZO:600114473
Zřizovatel:Město Slavičín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: ul. Školní 403
Obec: Slavičín
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 21
Kontakt na školu: Telefon: 577 341 303
Fax: 577 342 403
IZO:102319278
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 519
Dny otevřených dveří (termín/y): 26.11.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Školní vzdělávací program: SVP ZS Slavicin aktualizace září 2014.pdf (2381,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP druž 2014.pdf (678,9 KB)
Školní řád: Školní+řád+2012.pdf (290,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 13_14.pdf (2027,1 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, hudební výchova, cizí jazyky, praktické vyučování, výtvarná výchova, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy,
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Ekoškola
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : Zřizovatel, ZŠ v regionu, DDM Slavičín, MŠ ve městě, HZS Zlín, Policie ČR, PPP Zlín, SPC Zlín, SPC Val. Meziříčí, Ekologické organizace regionu, Městská knihovna, R- Ego, NJP Slavičín, ....
Mezinárodní spolupráce: e - Twinning ( 6 škol - Finsko, Francie, Itálie, Polsko, Švédsko), Slovensko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky:
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: Dyslektický kroužek pro žáky 2. + 3. tříd ; Cvičení z ČJ pro žáky 4. + 5. tříd, nadaní žáci - Centrum sportu, Sportovní hry, soutěže a olympiády
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Interaktivní tabule ve třídách s připojením na Internet
Zájmové činnosti: hudební, sportovní, taneční, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 403
Obec: Slavičín
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 21
Kontakt na školu: Telefon: 577 341 303
Fax: 577 342 403
IZO:118500538
Školní klub
Adresa: Ulice: Školní 403
Obec: Slavičín
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 21
Kontakt na školu: Telefon: 577 341 303
Fax: 577 342 403
IZO:150067852
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 403
Obec: Slavičín
Kraj: Zlínský
PSČ: 763 21
Kontakt na školu: Telefon: 577 341 303
Fax: 577 342 403
IZO:103107266
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, Automat na mléčné výrobky na 1. stupni
Nápojové/potravinové automaty: ano