Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Žeravice 37
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 47
Ředitel:Mgr. Andrea Chludilová
Kontakt na školu Telefon: 518 626 031
Email: ZS-Zeravice@seznam.cz
Web: www.zs-zeravice.cz
IČ:70993611
RED-IZO:600115496
Zřizovatel:Obec Žeravice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Žeravice 37
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 47
Kontakt na školu: Telefon: 518 626 034
IZO:107607476
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 27
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6:30
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Všeobecné s použitím alternativních metod
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: asistentky pedagoga, podpůrné metody, pomůcky
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Žeravice 37
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 47
Kontakt na školu: Telefon: 518 626 031
Fax: 518 626 100
IZO:102391831
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 74
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:10
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Žeravice 37
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 47
Kontakt na školu: Telefon: 518 626 031
Fax: 518 626 100
IZO:118600231
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Kapacita 30 žáků
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:20 - 15:00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, deníček, telefonická komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Žeravice 37
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 696 47
Kontakt na školu: Telefon: 518 626 031
Fax: 518 626 100
IZO:103155694
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24 - 30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne