Zde může být obrázek školy.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hutník 1456
Obec: Veselí nad Moravou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 698 01
Ředitel:Mgr. Radek Maršálek
Kontakt na školu Telefon: 518 323 221
Email: skola@zshutnikves.cz
Web: http://www.zshutnikves.cz
IČ:48846856
RED-IZO:600115569
Zřizovatel:Město Veselí nad Moravou
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Hutník 1456
Obec: Veselí nad Moravou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 698 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 323 285
Fax: 518 323 221
IZO:048846856
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 1200
Aktuální počet žáků: 410
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2020
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 5
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, knihovna, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, dějepis, zeměpis, cizí jazyky, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, výlety, tématické/projektové dny, exkurze, plesy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, přírodovědné, hudební, taneční, turistické, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Hutník 1486
Obec: Veselí nad Moravou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 698 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 323 285
Fax: 518 323 221
IZO:118600265
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní klub
Adresa: Ulice: Hutník 1456
Obec: Veselí nad Moravou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 698 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 323 285
Fax: 518 323 221
IZO:150078196
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Hutník 1456
Obec: Veselí nad Moravou
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 698 01
Kontakt na školu: Telefon: 518 323 292
Fax: 518 323 221
IZO:103155635
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano